За прочутите социални помощи

by protowan at/on 5:07 ч.
in


Едва ли мога да открия друго нещо, което така силно да дразни нашето общество, което прецежда комара, а камилата поглъща. Без да влизам в полемика само ще отбележа някои факти, които селектирах преди време и които дават нагледна представа колко и какво се отделя от бюджета на държавата, за издръжка на т.н. паразити от етнически произход. Според Закона за социално подпомагане помощите биват месечни, целеви и еднократни! Право на помощи имат хора, чиито доходи са по ниски от определен диферинциран минимален доход.Знаете ли колко е ДМД към момента? 40лв. а помощта за отопление-37. 35лв.


Бюджет на Министерство на труда и социалната политика за 2009г

Програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" възлиза на 105 126 483лв.. Като от тези пари за ведомствени разходи са отделени 10 226 483лв.

Като в бройката за получаване на социални помощи по тази Програма са включени целеви помощи за наеми, помощи за инвалиди, други помощи по ЗСП, целеви помощи за диагностика, лечение и блонична помощ!!! Т.е. всеки, който би поискал някаква помощ!

Защото помощи не получават единствено  от хората с малциствен произход, а закона е определил едни средства, които се разпределят.Програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи"-118 727 459лв. Като за ведомствени разходи са отделени - 8 727 459лв.По груба сметка за социални помощи включинелно и тези, които се дават за отопление общата сметка възлиза към 200 000 000лв. Колко ли излизат общите  ведомствени разходи на МСП?
 Не съм ги смятал!
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/1500_PROGRAMI_2009.xlsРазпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

Сумата възлиза на 31 115 046лв.Защо давам тези цифри?За да направим едно просто сравнение!

За изминалата 2008г. НАП е събрала близо 13 милиарда лева от даънци!Минус 200 000 млн. лв е интересно е за какво се използват другата част от Приходите?

Според месечният бюлетин на Министерсетво на финанстие само към края на април т.е. за първите четири месеца от 2009г. са събрани близо 6 милиарда лева !

5 милиарда са събрани от данъчни постъпленя.

38,3 млн. лева премии са взели в Националната агенция за приходите за 2008 г. според министър Пламен Орешарски.В случая с Мургина става въпрос за десетки милиони долари , които били източвани и препирани според разследващите органи. Това е една от най мащабните схеми за източване на ДДС! Използват се офшорки, фиктивни инвестиции, като инспектори на НАП започвата да разплитат мрежата и установяват множество закононарушения! Моментално се закриват два отдела на НАП със помощта на служители на МФ. Повдигнато е обивенине по член 282 от Наказателният кодекс за длъжностио престъпление.
Дали ще бъде осъдена?

Май това е имал предвид и Бойко Борисов според , който най големите крадци са министрите, а министър ром не познава. И ако някой толкова завижда на малциствените групи, които преживяват с по стотина лева на месец помощи

пробвайте и вие да живеет с тези пари!

Голям процент от етносите в Бг. дори не получават помощи, а работят, като една голяма част и към момента работят главно в Гърция и Испания. Къде отиват ннашите данъци? При 13 милиарда постъпления жалките 200 000 000, като половината от тях отиват за ведомствени разходи- мисля, че коментарът е излишен! Питайте Мургина къде са постъпленията ? Не събира ли НАП приходите на държавата? Социалните помощи, които се оказват трън в очите на по голямата част от българската общност се оказват просто трохи с които едва ли някой би могъл да изхранва семейство.

Крайно време е да се престане със подчертаването на този крайно мизерен факт в светлината на онези, които са много по съществени за икномическото състояние на държавата ни. Да завиждаш на хора, които преживяват с едни такива пари е все едно да завиждаш на тоталната мизерия в която живее по голямата част от ромските общности и не само. Помощи за една определена група от хора, неспособни поради една или друга причина,  да излязат от омагьосаният кръг на свойто битие е имало и ще има, както във всяка една европейска държава. Тяхното получаване е по скоро белег на стандарта, ако в една такава ситуация можем изобщо да говорим за стандарт. И вместо политиците да ни убеждавата, че няма етническо напрежение е по добре да се заемат и наистина да дадаш шанс на хората, които биха искали и могат да изведат съществуването си на една друга плоскост.


0 коментара:

Публикуване на коментар