Ромска интеграция... Смях!

by protowan at/on 6:06 ч.
in


Националният съвет по интеграция на ромите \ ако не знаехте, че такъв има, вече знаете\ провел заседание на 30 ноември. Та на това заседание са участвали все имена от сорт като зам. министъра на труда и социалната политика, националния координатор на Десетилетието на ромското включване\ къде и в какво ги включват един Господ знае\ , зам.-председателя на НССЕДВ Георги Кръстев и представители на неизвестни в комюникето ромски организации. Според заместник-министър Симеонова трябва " да се начертаят стъпки, така че приетите в България документи, свързани с интеграцията на ромите, да намерят практическа реализация". И докато заседанието прави анализ на изпълнението на националният план и обновяват рамковата си програма за интеграция бля, бля, бля.....И докато  вече 20 години сме свидетели на какви ли не рамкови и без рамки програми, анализи, че дори и издадени книги , проекти, Хелзински комитети, псевдонеправителствени организации, съвети, стратегии, обществени дискусии Хасан от с. Х днес се чуди как да си купи хляб, за да не открадне или ако не работи чака да си  вземе детските , за да плати вересията на магазина. Челили ли сте неправителствен доклад? Ако сте със слаби нерви не ви съветвам! Ако не ви настръхне косата ще има да пулите очи и да се питате какво аджаба искат да кажат или да правят тези хора!

Тази книга съдържа анализ на резултатите от емпирично социологическо изследване върху етническите отношения в армията и сред донаборниците в средните училища в страната. Темите на осемте глави на книгата са: основни параметри на изследването /работни хипотези, цели и задачи на проекта, обект и предмет на изследването и изследователски методики и емпирични данни/; етническите отношения в България и отражението им в армията; резултати от количествените изследвания Етнически отношения в армията: нагласи, дистанции и стереотипи сред военнослужащите; сравнителен анализ на етническите нагласи, дистанции и отношения в Българската армия и в макрообществото; нагласи към етническа толерантност и сътрудничество при донаборници; SWOT-анализ на интервютата с експерти; резултати от експертната оценка с използване на игрови методи и изводи и препоръки.


Епа то не е емпирично, социологическо, методики, сравнителни анализи....и всичкото това за изследване на етническите отношения в армията.  Ако изобщо е било правено такова изследване\ в което силно се съмнявам\ то в днешното макрообщество нагласите от емпиричните данни правени без изследвания сочат че  донаборници  вече няма , а проведенето изследване и хартията, която се е похабила не става дори за рециклиране камо ли  за тоалетна хартия. Естествено, че възнагражденията\ заплати в неправителственият сектор няма\ са били изплатени, консултациите проведени, а на поредното заседание са били обсъдени и резултатите от тез изследвания, като веднага е почнало да се обсъжда поредният ценен\ колкото използван презерватив\ проект. Ако дотук нищо не сте схванали от правителствените и неправителствените действия не се отчайвайте. Не сте единствени! Най много да се организира някой ромски събор за надпяване, докато солидна част  от парите на  тези иначе одобрени проекти потъват къде за ведомствени разходи, къде в някои джобове.
   Вместо господата да седят и да чертаят планове и стратегии да вземат наистина да интегрират ако не цялата, то поне част от малцинствата, а това не става без образование. Защото образованието, образованието и пак образованието е единствено способно да промени нещо и да облекчи бюджета от към социалните помощи и разните тъпи програми от социални помощи към времена заетост от които получавам гадене и свиване в стомаха.  Докато обаче не се приложи ясна и целенасочена  политика към образованието на тези хора \ говоря за висши образования, а не да ги учат само да четат и пишат\ положението още дълго ще е такова... Националистите ще продължават да пляют и трупат политически дивиденти, националният съвет по интеграция на ромите ще продължава  да обгрижва рамковата си програма, а Хасан от с. Х да се чуди днес как да си купи хляб!


0 коментара:

Публикуване на коментар